Nyhed

Toldergårdsvej 13, Skagen

Ejeren af Toldergårdsvej 13 i Skagen som tidligere har søgt om at bygge boliger på adressen, har nu igen den 30. juni 2019 søgt om tilladelse til at opføre boliger der.

Ejeren af Toldergårdsvej 13 i Skagen som tidligere har søgt om at bygge boliger på adressen, har nu igen den 30. juni 2019 søgt om tilladelse til at opføre boliger der. Stedet som ønskes bebygget er imidlertid omfattet af naturbeskyttelse, i dette tilfælde er der tale om et såkaldt §3 område, hvorfor der skal gives en dispensation før der kan bygges. Ved den tidligere ansøgning om byggeri på Toldergårdsvej 13 har Frederikshavn Kommune givet dispensation til ejeren, og dermed givet tilladelse til at bygge. Danmarks Naturfredningsforening (DN) klagede over kommunens tidligere dispensation, fordi DN fandt at denne var været i modstrid med de regler og love der gælder for §3, og dermed fandt DN at dispensationen var forkert. Miljø- & Fødevareklagenævnet gav DN medhold, hvorved naturen forblev, som det er meningen på stedet.

For så vidt angår den nyeste ansøgning om byggeri på Toldergårdsvej 13 har Frederikshavn Kommune atter sagt ja, og givet ejeren dispensation til at bygge. Det undrer DN en del, eftersom naturen i området er den samme som ved den tidligere ansøgning og reglerne for naturbeskyttelse i området er også uændrede.

 

Det har, næsten naturligvis, fået DN til igen at klage over dispensationen, og DN ser frem til en afgørelse, der forhåbentlig også denne gang giver DN medhold.