Høringssvar

Liggestolsudlejning på Skagen Sønderstrand

Frederikshavn Kommune gav sidste år tilladelse til, at en privat virksomhed kunne udleje liggestole, borde og parasoller på den fredede Sønderstrand i Skagen.

Frederikshavn Kommune gav sidste år tilladelse til, at en privat virksomhed kunne udleje liggestole, borde og parasoller på den fredede Sønderstrand i Skagen.

I DN mente vi ikke, at det harmonerede med fredningens formål; derfor forsøgte vi at få både Fredningsnævnet og Miljø- og Naturklagenævnet til at gå ind i sagen, men desværre uden resultat.

I forsommeren 2016 kom der fra kommunen yderligere en ansøgning om dispensation fra fredningen til, at møblerne kunne opbevares på stranden om natten.

I vore kommentarer til Fredningsnævnet understregede vi, at der var mange principper på spil i denne sag. Det drejede sig om præcedensrisiko og glidebanetendens samt muligheden for, at alle fortsat kan bevæge sig og opholde sig frit overalt på vore strande. Fredningsnævnet lyttede til vore synspunkter og afviste ansøgningen.

Selve udlejningen bedømtes ikke at være en sag for Fredningsnævnet og kan derfor fortsætte, så længe kommunen giver tilladelse. En privat underskriftindsamling af over 1000 underskrifter mod udlejningen har ikke været nok til at ændre kommunens holdninger til sagen.

Se DN's kommentarer til Fredningsnævnet.