Høringssvar

Naturen er sat på bagsædet i Frederikshavn

Danmarks Naturfredningsforening i Frederikshavn/Læsø har kommenteret et forslag til en natur- og friluftspolitik for Frederikshavn Kommune. Det er et forslag som Frederikshavn Kommune har fremsat gennem det Grønne Råd.

Danmarks Naturfredningsforening i Frederikshavn/Læsø har kommenteret et forslag til en natur- og friluftspolitik for Frederikshavn Kommune. Det er et forslag som Frederikshavn Kommune har fremsat gennem det Grønne Råd.

Vi synes naturligvis grundlæggende, at det er godt, at kommunen udarbejder en natur- og friluftspolitik, men peger på, at forslaget efter vores mening er for ukonkret og uforpligtende. Desuden mener vi, at der er en stor ubalance mellem friluftsaspektet og naturhensynet.

Vi efterlyser derfor en egentlig naturpolitik for kommunen, med klare målsætninger mht. kvalitets- og arealmæssig udvikling.

Vores kommentarer til kommunen kan læses her.