Nyhed

Omplacering af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen

Bytte, bytte købmand kunne være overskriften på denne sag. Det endda i en grad, som ville få selv Klaus Riiskær til at få røde ører.

En lang række kommuner har udnyttet de nye muligheder i planloven til at oprette sommerhusområder indenfor kystnærhedszonen. Det sker dog ofte på en måde som Danmarks Naturfredningsforening (DN) finder forkert. For at oprette et nyt område er det en forudsætning at et tilsvarende område udgår et andet sted. Her mener DN at der ofte snydes på vægten, og det har medført mange protester også fra DN hovedforening. Også i Frederikshavn har DN konstateret problemet, idet kommunen ønsker at udtaget et sommerhusområde som er værdiløst til formålet, og i stedet inddraget et værdifuldt naturområde tæt på kysten til sommerhusbyggeri. Det er DN i Frederikshavn/Læsø imod og vi har derfor sent vore bemærkninger herom til kommunen.

 

DN bemærkningerne til omplacering af sommerhusområder og til en anden sag om hotelbyggeri i Skagen kan du læse i nedenstående link.