Nyhed

Solcelleanlæg med omtanke i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har udarbejdet et debatoplæg til placering af solceller, og man er inviteret til at kommentere debatoplægget. Danmarks Naturfredningsforening er glade for invitationen og er naturligvis kommet med sine bemærkninger.

I lighed med andre kommuner arbejder Frederikshavn kommune også med omstilling til vedvarende energi, og man ønsker at kommunen skal være 100% forsynet med vedvarende energi inden for en overskuelig periode. Det kan kun sig gøre, hvis der opføres ret store anlæg rundt omkring, som uundgåeligt vil være synlige. Danmarks Naturfredningsforening (DN) går så absolut ind for grøn omstilling, så vi hilser kommunens tanker herom velkomne. Samtidig ligger det DN meget på sinde at naturbeskyttelse tænkes ind i planlægningen. På den baggrund har DN vurderet kommunens debatoplæg og fremsendt en skrivelse med bemærkninger som kan læses nedenfor.