Sig noget positivt om naturen i Frederikshavn 

Ja, det kunne godt lyde som lidt af en udfordring. Især når man tænker på alle de bekymringer, der i dagligdagen opremses på naturens vegne. Men ikke desto mindre er der også meget at glæde sig over i Frederikshavn kommune. Det er der fordi Aarhus Universitet (DCE) har undersøgt hvor godt naturen har det i Danmark, og i den forbindelse bedømmes naturen i Frederikshavn fint. Forskerne ved DCE måler naturens tilstand i et såkaldt Naturkapitalindeks. Naturkapitalindekset er opgjort for hver enkelt af Danmarks 98 kommuner, og her ligger Frederikshavn på en fin 8. plads. Naturkapitalindekset er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN), hvor i man lokalforeningen glæder sig over det gode resultat. Et resultat som i øvrigt er stort set det samme som for fem år siden, hvor man også målte naturens tilstand. Når Frederikshavn kommune har en så relativ fin naturkvalitet, skyldes det især, at vi her har store lysåbne arealer som er næringsfattige.  Det gælder for eksempel for hele Skagens Odde og moserne der ligger sydligt i forbindelse hermed.

Men derfor skal man ikke hvile på laurbærrene, siger man i DN Frederikshavn. Når man har noget godt skal man også passe på det. For eksempel betyder alle de menneskabte næringsstoffer, som tilføres naturen via luften og vandet, at der bliver grobund for andre plantearter end de planter, der oprindeligt fandtes naturligt i Danmark. Derfor er det absolut værd at tænke over, hvordan vi behandler den natur som vi alle er glade for. Her kan hver enkelt gøre en værdifuld indsats ved omtanke, ligesom kommunen og frivillige organisationer kan arbejde med at forbedre naturen. 

På DN’s hjemmeside kan man læse meget mere om naturkapitalindekset for hele landet, og man kan se alle detaljerne for Frederikshavn.