Arrangementsgruppe

I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Frederikshavn og Læsø til årsmøder, affaldsindsamlinger osv. 

 

Lokale sager grupperne

Her arbejder vi med de lokale sager:

  • Landzonetilladelser,
  • sager efter Naturbeskyttelsesolven,
  • miljøsager efter miljøloven,
  • sager efter råstofloven,
  • landbrugssager,
  • vandløbssager efter vandløbsloven,
  • lokalplansager.  

 

Lokalgruppe Skagen

varetager alt nord for Knasborg å.

 

Lokalgruppe Læsø

varetager alt vedrørende Læsø